Menü Kapat

Excess deaths in Turkey 2020

11 Mart - 10 Kasım 2020 tarihleri arasında 16 il ve 3 il merkezinde, önceki yılların ortalamasından 29.683 daha fazla ölüm yaşandı. Ortalamaya göre artış oranı % 23. Türkiye nüfusunun % 56'sı bu il ve il merkezlerinde yaşamaktadır.

Hesaplamalar buradaki P-Score yöntemine göre yapılmıştır: Excess mortality during the Coronavirus pandemic (COVID-19)

Karşılaştırmalar önceki 5 yılın (2015-2019) ölüm ortalamasına göre yapılmıştır. Verilerin bulunmadığı veya tutarsız olduğu durumlarda daha kısa süreler kullanılmıştır. Her il icin kullanılan zaman dilimi illerin grafiklerinden görülebilir.

Çalışmaya dahil edilen iller: İstanbul, Ankara, Izmir, Bursa, Gaziantep, Konya, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Elazığ (M), Edirne (M), Kocaeli, Denizli, Sakarya, Erzurum, Tekirdağ, Sivas (M), Kayseri, Hatay
*M=İl merkezi

Kullanılan tüm veriler kamuya açık verilerdir. Adresleri her ilin fazla ölüm grafiğinde görülebilir.
Kaynak:
E-Devlet (turkiye.gov.tr)
İstanbul, Bursa, Konya, Diyarbakır, Malatya, Kahramanmaraş, Kocaeli, Denizli, Sakarya, Erzurum, Tekirdağ
Belediye web siteleri:
Gaziantep, Kayseri, Elazig (M), Edirne (M), Sivas (M)
Mezarlık sistemleri:
Ankara, Izmir, Hatay

Çalışmada kullanılan veriler Github'da mevcuttur: Excess mortality in Turkey

Kırmızı: 16 il ve 3 il merkezinde fazla ölümler
Mavi: Türkiye'de geneli Resmi Covid-19 ölümleri
Uşak – 24 Kasım 2020 tarihi itibariyle

29 Eylül 2020 itibarıyla – İllere ait grafikler